Sound and Silence

In balans met klank en stilte

Pansori Living sound


Ieder zingt zijn eigen lied

Wil je bepaalde levens thema's met klank onderzoeken of juist op bepaalde klachten met klank gaan werken, dan is Pansori Living Sound een prachtige methode.
Het lichaam liegt namelijk niet, want alle informatie over ons leven is erin opgeslagen. Door met klanken aan de slag te gaan op de Pansori manier kan het donker aan het licht komen en komt er weer ruimte voor licht, verandering, groei, ontwikkeling.

Tijdens een sessie wordt er per moment gekeken of je zelf zingt, bezongen wordt of
juist samen zingt.
We zingen luisterend om te
ontdekken wat de klanken ons te zeggen
hebben over onszelf.
 

Oprichtster

Yvonne  de Bruijn, een Nederlandse psychotherapeute, deed jarenlang onderzoek naar de werking van klank op het fysieke, emotionele, mentale en sociale aspect van de mens. Het onderzoek gebeurde eerst proefondervindelijk maar later ook via wetenschappelijke testen. De resultaten waren van die aard dat de opleiding tot Pansori Living Sound werd
geboren. Sinds 2010 wordt deze opleiding in Nederland, Belgie, Taiwan en Hongkong
gegeven.

Meer informatie lees je over haar werk en deze opleiding
hier: http://www.pansori-network.org/home.html

 

Slapende profeet

Aan het begin van de 20e eeuw leefde Edgar Cayce, ook wel de slapende profeet genoemd. Hij voorspelde toen het volgende:
"Music is the medicine of the future".
Pansori Living Sound is daar al een mooi voorbeeld van!

Universum

"Als je de geheimen

van het universum wilt doorgronden,

onderzoek dan de werking van

energie, frequentie en vibratie."

Nicola Tesla